Vårt erbjudande

Vi brinner för systemutveckling och för verksamhetsutveckling - faktum är att vi anser att gediget teknikkunnande är en förutsättning för att kunna fatta rätt beslut på verksamhetsnivå. Vi har erfarenhet av att arbeta med utvecklingsledning, rekryteringar och metodutformning, men vi är också väldigt duktiga på kärnan i allt - själva systemutvecklingen (.NET). Gemensamt för alla våra konsulter är att, oavsett var i er organisation vi arbetar, så har vi alltid verksamhetsmålen i åtanke.

Verksamhetsutveckling

När vi arbetar med verksamhetsutveckling kan det röra sig om en verksamhetsmässig eller teknisk översyn. Arbetar ni med rätt processer och metoder? Arbetar ni med rätt teknologier? Arbetar ni med rätt verktyg? Vi utför en utredning som redovisas skriftligen i en rapport, muntligen i ett föredrag och/eller tillsammans med er i en workshop. Vi hjälper också till med punktinsatser som rekryteringshjälp eller som bollplank vid metodutformning.

Systemutveckling med helhetsansvar

Vid systemutveckling med helhetsansvar brukar vi börja med en förstudie där vi tillsammans med er skapar en total kravspecifikation för projektet. Vi hjälper er sedan att dela upp kravspecifikationen i etapper som vi prissätter. Ni väljer sedan i vilken ordning etapperna ska utföras och vi garanterar priset, tiden och kvaliteten för varje etapp. När vi arbetar på detta sätt brukar vi utföra arbetet i våra lokaler med täta besök och telefonsamtal med er.

Systemutveckling på plats hos er

Ibland behöver våra kunder kortsiktig resursförstärkning eller ett kompetenstillskott i utvecklingsgruppen för att komma förbi ett tillfälligt hinder. Det kan röra sig om erfarenhet av konvertering från VB6 till .NET, införande av enhetstester eller ett generellt behov av en senior utvecklare. Alla våra konsulter har minst 8 års systemutvecklingserfarenhet och kan anta den roll i utvecklingsgruppen som ni önskar.

Kompetensområden

•  IT-Strategi
•  Utvecklingsledning
•  Kravhantering
•  Certified Scrum Master
•  Microsoft .NET
•  Microsoft SQL Server

Teknologier

•  .NET
•  VB.NET
•  C#
•  ASP.NET
•  Windows Forms
•  Windows Presentation Foundation
•  Windows Communication Foundation
•  Workflow Foundation
•  LINQ
•  VB
•  T-SQL
•  HTML
•  JavaScript
•  DOM
•  CSS
•  SOAP
•  XML
•  XSLT
•  XPath
•  Visual Studio .NET
•  ReSharper
•  Team Foundation Server
•  SQL Server
•  SQL Server Enterprise Manager
•  SQL Server Management Studio
•  Nunit
•  Subversion
•  Git