Epicurus

Våra värderingar

Vi sammanfattar våra värderingar med följande värdeord:

1. Kvalitet

Att resultatet av vårt arbete håller hög kvalitet och levereras på överrenskommen tid till överrenskommet pris.

2. Kompetens

Att vi kan det vi ska och att vi har rätt personliga förutsättningar för att utföra arbetet.

3. Tydlighet

Att vi är tydliga och ärliga i vår rapportering och i vårt löpande arbete.

Namnet Epicur

Namnet Epicur är baserat på Epicuros. Epicuros (341 f Kr - 270 f Kr) var en forntida grekisk filosof och grundare av den filosofiska skolan epikurismen - en av de hellenistiska skolorna. Endast ett fåtal skrivna fragment och brev återstår av hans över 300 verk. Mycket av det man vet om epikurismen kommer från senare följare av skolan och andra intresserade av skolan, t ex Seneca.

Epikurismen erbjuder tio elementära värderingar. Fem har att göra med oss själva - klokhet, självskötsel, självförsörjning, stillhet och enkelhet. Fem har att göra med vår relation till andra - vänskaplihet, ärlighet, generositet, gladlynthet och mildhet. Enligt epicurismen är självförsörjning den största njutningen.

Våra värderingar ligger närmast stoismen bland de hellenistiska skolorna och vi rekommenderar varmhjärtat "Letters from a stoic" av Seneca (bild till höger).

Mer om stoismen

"Letters from a Stoic" är en bra introduktion till stoismen och till hellenistisk filosofi generellt.

Letters from a Stoic av Seneca

Du hittar boken här:
•  Amazon
•  Adlibris